Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Shabby Chic Corner. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

1. Parter

Selger er:

Shabby Chic Corner Heidi Grav

Forretningsadresse: Henrik Wergelands Gate 10b, 2003 Lillestrøm

Postadresse: Henrik Wergelands Gate 10b, 2003 Lillestrøm

Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 913933680 MVA

Telefon: 97587710

Selger blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.

 

Kjøper er: 

Den som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

 

2. Bestillinger 

Bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Minsteordre: Kr 50,-

Ubetalte ordre: Bestillinger som ikke varsles avbestillt eller hvor betalingsfrist ikke søkes utsatt av ulike årsaker, hvor hverken mailhenvendelse eller fakturapurring fra selger besvares fra kjøper, fører til kansellering av ordre ved 1.purrefrist. Selger vil her da ta forbehold om fremtidig kundeorhold.

 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.(Sjekk alltid antall vare tilgjengelig i nettbutikk før bestilling) I slike situasjoner vil dere få beskjed. 

 

4. Priser og levering

Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen. Alle priser i nettbutikken er oppgitt inklusive mva. Leveringstid er avhengig av postgang og hvor i landet du bor, men vi forsikrer deg om at varene vil bli postlagt senest 2 -3 virkedager etter at vi har mottatt betalingen. Leveringstid er iht til Postens til enhver gjeldende fremføringstid. For varer som ønskes hentet lager/utsalg avtales hentetidspunkt i forkant. 

Bekreftelse på ordreutsendelse vil alltid sendes pr mail etter pakking, Norgespakker oppgis med sporingsnummer. For post bes du ta kontakt med ditt lokale postkontor ift ankomne pakker/ brev hvor utleverningsslipp ikke er mottatt.

 

5. Betaling og fraktkostnad

Kjøpesummen kan gjøres opp via Paypal, Vipps, kontant/kortterminal eller ved faktura pr e-post. Ved betaling via Paypal vil eventuellt for mye belastet porto refunderes. Fraktbelastning pr faktura vil justeres iht bestillingens vekt etter pakking. Varene sendes først når betaling er mottatt. Fraktbeløp som ligger i nettbutikk er maksbeløp.

 

6. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan dere kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet må overbringes oss skriftlig senest 14 dager etter mottak av varer. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Du må betalte returfrakt og står ansvarlig for varen frem til den er mottatt av oss. Betingelsene for retur er at varen ikke har vært i bruk og at alle merkelapper o.l henger på. Dersom mulig skal også orginalemballasje medfølge på retur. Beløpet eks.frakt tilbakebetales når varen(e) i skadefri tilstand er mottatt av oss. Beløpet kan forventes å være på konto innen 14 dager etter at vi har mottatt returen.

Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden.

 

8. Personopplysninger 

Vi ønsker at du skal føle deg trygg, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte. Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg , samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. 

Kortnummer/ kontonummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Når du registrerer deg, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele denne informasjonen med tredjeparter uten din tillatelse.

 

Angrerettsskjema kjøp.pdf (36155)Angrerettsskjema kjøp.pdf (35,3 kB)

 

Kontakt oss